close
Strona korzysta z cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.

II Regionalna Konferencja Naukowa

W dniu 17 października 2014 r., w auli Zespołu Szkół nr 1 w Wałczu, miała miejsce II Regionalna Konferencja Naukowa, organizowana pod hasłem: „Dzieje ziemi wałeckiej na przestrzeni wieków”. Otwarcia konferencji o godzinie 13.00 dokonał Prezes Regionalnego Towarzystwa Historycznego Ziemi Wałeckiej, dr Przemysław Bartosik. Następnie słowo wstępne wygłosił Dyrektor Szkoły mgr Waldemar Rogulski. Podziękowano referentom za przybycie i wręczono okolicznościowe dyplomy.
Po części wstępnej, rozpoczęła się część zasadnicza konferencji, wygłaszanie referatów. Pierwszym referentem był dr hab. Jarosław Syrnyk z Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu, który wygłosił referat pt. „Dwa oblicza historii”. Po pierwszym referacie nastąpiła 10 minutowa przerwa, po której o godz. 14.00 przystąpiono do wygłaszania kolejnych referatów. Kolejno z następującymi referatami wystąpili: mgr Magdalena Krawczyk „Jubileusz 700-lecia miasta Wałcz”; Robert Kraszczuk „Grodzisko i osadnictwo w dobie średniowiecza nad jez. Bytyń Wielki”; mgr Marek Lewandowski „Wpływ polityki germanizacyjnej na losy „Aten Wałeckich” na przykładzie działalności dr Zygmunta Moczyńskiego”; dr Janusz Minkowski „Problemy budownictwa mieszkaniowego i ich rozwiązywanie po II wojnie światowej w Wałczu”; Piotr Kozłowski „Jastrowie w latach 1900-1945 w zbiorach honorowej obywatelki Jastrowia Edeltraud Nagel”, mgr Jarosław Ciechanowicz „Emigracja ludności z terenów Pomorza Zachodniego (w tym obecnego powiatu wałeckiego) na przełomie XIX i XX wieku”; mgr Jarosław Lemański „Pociąg specjalny „Steiermark” w Wałczu”; mgr Marek Syrnyk „UB wobec mniejszości ukraińskiej w powiecie wałeckim w latach 1948-1950”.
Łącznie na konferencji wygłoszono dziewięć referatów. Pierwszy referat dr hab. Jarosława Syrnyka był najdłuższy i trwał ok. 40 minut, pozostałe osiem referatów trwało po ok. 20 minut. Konferencja zakończyła się o godzinie 17.10, krótkim podsumowaniem wygłoszonym przez mgr Jarosława Lemańskiego.
Przez większą część konferencji licznie obecna była młodzież szkolna, przybyli też przedstawiciele lokalnych władz i samorządu, mieszkańcy miasta, w tym kilku nauczycieli historii i przedstawiciele lokalnej prasy. Organizatorzy mają nadzieję, iż część materiałów z konferencji, zostanie opublikowana w kolejnym, szóstym już tomie rocznika wydawanego przez Regionalne Towarzystwo Historyczne Ziemi Wałeckiej, pod red. dr Przemysława Bartosika, zatytułowanego „Studia i materiały do dziejów ziemi wałeckiej”. Wydanie kolejnego tomu planowane jest na 2015 r., o ile znajdą się na ten cel odpowiednie środki finansowe.
Organizatorzy pragną podziękować wszystkim uczestnikom konferencji, jak i osobom, które przyczyniły się do jej organizacji.

wstecz


« 1 2 3  »

 

 

« 1 2 3  »